Thursday, 17 January 2013

Maksud hati bikin simulasi, tapi malah melakukan sesuatu yang juga merusak,
dengan tipe yang baru,
yang sebenarnya tidak perlu.
Ini dari ketidak berimanan kepada Tuhan Yesus sumber solusi
Tuhan yang tidak ada kepalsuan di dalam-Nya. Yang sudah menyiapkan pertolongan
untuk berbagai masalah yang ada.

Kejujuran sumber solusi, yang kekal untuk selama-lamanya.
Kegagalan dan Kematian tidak kekal, Roh Tuhan adalah roh keperkasaan
Dia selalu menang. TanpaNya saya cuma zombie yang tidak berhikmat

No comments:

Post a Comment